Dana 17. srpnja 2012. godine u Općini Ervenik je opet protekla tekuća pitka voda na koju se čekalo gotovo dvadest stoljeća (od vremena cara Vespazijana), a koja će stanovnicima ovog žednog Dalmatinskog zaleđa  život učiniti mogućim i gasiti žeđ za daleku budućnost.

Mlaz pitke vode na hidrantu u centru Radučića, pod stručnim nadzorom predstavnika  Vodovoda d.o.o. Šibenik, protekao je točno u podne, a na oduševljenje zatečenih s konstatacijom da je ovaj dio Grupnog vodovodnog sustava Kistanje, podsustav Radučić,  ispravan i upotrebljiv i koji će se putem postavljenog hidranta u naselju Radučić nakon dobivene dozvole o ispravnosti staviti na korištenje.

U razgovoru s ing. Vukašinom Grčićem, vanjskim stručnim suradnikom i pročelnikom Općinske uprave g. Momirom Novakovićem saznajemo da se na obnovi i izgradnji ovog dijela vodosustava radilo više od deset godina, te da su rezultati rada  tek danas prepoznatljivi. Ističu kako je vodovod projektiran davnih 80-tih, a do 90-tih godina, već sada prošlog stoljeća, izgrađeni su vodocrpilište na „Miljacki“, tlačni cjevovod dužine  6,142 km do vodospreme u Radučiću i vodosprema kapaciteta 500 kubika. Dio tlačnog cjevovda sagrađen od azbestno-cementnih cijevi je zamjenjen duktilnim, a vodosprema sanirana i uvezana telemetrijski u moderni sustav daljinskog nadzora i upravljanja. Gravitacioni cjevovod od vodospreme do centra Radučić u ukupnoj dužini od 4,6 km je novoizgrađen 2007. godine, a izgradnja lokalne vodovodne mreže za 54 priključka, također u Radučiću je u završnoj fazi. Iako trenutno niti jedna kuća nije priključena na vodovod, olakšanje u opskrbi pitkom vodom stanovnika Općine je veliko jer se voda neće dovoziti autocisternom iz Knina, a troškovi će biti bitno smanjeni!

Nastavak na izgaradnji vodovoda za cijelo područje Općine Ervenik ostaje i mora biti obveza za buduće vrijeme jer je voda „uvjet svih uvjeta“  za sve oblike života, zaključak je naših sugovrnika.

Načelnik Općine Ervenik g. Miloš Samardžija izražava istinsko zadovoljstvo jer smatra da je već sada napravljen veliki posao, a trenutak kada je potekla voda iz vodovoda u Općini Ervenik smatra „povjesnim“, odajući priznanje na predanom radu i zalaganju svojim suradnicima, ali i bez rezerve i prethodnicima koji su također dali svoj udio u rješavanju pitanja vodoopskrbe  Općine. Ističe, da su rezultati utoliko veći jer su postignuti u uvjetima kada Općina gotovo nema vlastitih prihoda. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja RH, te manjim dijelom  sredstva donacije Japanskog veleposlanstva bila su dovoljna za izgrađeno stanje vodovoda u Općini Ervenik.