Potpisivanje darovnog ugovora

Potpisivanje darovnog ugovora

Veleposlanik Japana Njegova ekscelencija Yoshio Tamura sa delegacijom posjetio je dana 10. 11. 2011. godine Općinu Ervenik, kada je upriličena svečanost potpisivanja Darovnog ugovora kojim je Vlada Japana darovala financijsku pomoć za izgradnju lokalne vodovodne mreže naselja Radučić u Općini Ervenik.

Skup su uveličali svojim odazivom:

–          Za Vladu Republike Hrvatske g, Maja Andrić Lužajić, opunomoćenica Potpredsjednika VRH prof. Dr. Slobodana Uzelca,

–          Za Šibensko-kninsku županiju, zamjenik Župana g. Mirko Rašković,

–          Za Grad Knin, zamjenik gradonačelnice g. Željko Džepina, te

–          Načelnik Općine Civljane, g. Jakov Gutić,

–          Načelnik Općine Biskupija, g. Damjan Berić,

–          Načelnik Općina Kistanje, g. Slobodan Rončević, te

–          Vanjski stručni suradnik za Općinu, g. Vukašin Grčić.

 

Nakon potpisivanja Ugovora  Veleposlanik je u pratnji domaćina načelnika Općine g. Miloša Samardžije obišao novo-sanirani i rekonstruirani vodovodni sustav Općine Ervenik, napose Vodospremu „Radučka Glava“ odakle je razgledao planirani Projekat izgradnje lokalne vodovodne mreže naselja Radučić, za koji je Vlada Japana donirala vodovodni materijal.

Realizacijom ovog projekta osigurati će se pitka voda za 57  domaćinstava i 2 objekta za javne potrebe.

Projekat se planira završiti do kraja ove godine kada će na području Općine Ervenik opet proteći tekuća pitka voda na koju se čekalo još od vremena Rimske imperije koja je za potrebe vojnog logora „Burnum“ imala vodovod.