Procjena ugroženosti predstavlja osnovu za donošenje planova zaštite i spašavanja, a njen sadržaj je određen Pravilnikom o metodologiji izrade procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. 38/08). Osnovne smjernice i osnovna planska rješenja  zaštite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti na području Općine Ervenik,  predložene u ovoj Procjeni, temelje se na geopolitičkom položaju, geografskim karakteristikama, demografskim karakteristikama, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva, infrastrukture i svih društvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju ugroženosti ljudi i područja prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama.  Specifične smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora poradi omogućavanja što više i što boljih uvjeta za preživljavanje ljudi, odnosno omogućavanja smanjenja ljudskih žrtava u što je moguće većoj mjeri biti će detaljno prikazane u Planu zaštite i spašavanja Općine Ervenik.

 

Preuzimanje dokumenta