Brošura opisuje novosti i osnovne značajke europske ruralne politike koja će doživjeti bitne promjene u sljedećem programskom razdoblju 2014.-2020. u kojem će i Hrvatska postati dijelom EU-a. Nova politika ruralnog razvoja smještena u okvir strategije Europa 2020. najavljuje se kao sveobuhvatna i prilagodljiva.

Velika novost je povezivanje različitih politika u ruralnim područjima te s tim u vezi aktiviranja drugih fondova u funkciji ruralnog razvoja.

Uvođenje zajedničkog strateškog okvira trebalo bi omogućiti usklađeno funkcioniranje pet fondova: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Ovo izdanje predstavlja kratki vodič kroz prijedloge Europske komisije za politiku ruralnog razvoja EU u razdoblju 2014.-2020.

Prijevod i lektura ove publikacije financirani su u okviru projekta Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj

Brošura/Preuzimanje