2013. godina je i službeno proglašena Europskom godinom građana. Događanja u Europskoj godini građana imat ce cilj približiti ljudima mogućnosti koje nude prava u EU  i koje politike i programi postoje.

Europska godina građana

Europska godina će takoder poticati raspravu građana cijele Europe o tome kako bi EU trebala izgledati u budućnosti te koje je reforme nužno donijeti kako bi se poboljšao svakodnevni život njenih građana.

Europska godina građana poklapa se sa dvadesetom godišnjicom od uvođenja
Europskog građanstva, to jest stupanjem na snagu Sporazuma iz Maastrichta 1993. godine. 2013. godina također će biti godina kada će Europska komisija donijeti novo izvješće Europskog građanstva, koje će predstaviti ciljane EU inicijative koje ce pomoći pri uklanjanju prepreka koje umanjuju mogućnost građanstva da u potpunosti uživaju svoja prava.

Europska godina građanstva službeno će biti otvorena debatom građana u Dublinu, 10. siječnja 2013., istoga dana kada Irska preuzima predsjedavanje Vijećem Europe.

Saznajte više ovdje: http://europa.eu/citizens-2013