Predmet javnog poziva je identifikacija  razvojnih turističkih projekata prihvatljivih za financiranje iz Strukturnih fondova EU u 2013. godini i u financijskoj perspektivi 2014-2020. sukladno tematskim ciljevima EU i temeljem strateških smjernica razvoja hrvatskog turizma. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati na Strukturne fondove EU formira bazaprojekata i obavlja njihovo vrednovanje kroz stupanj spremnosti temeljem do sada prikupljene dokumentacije i definiranih izvora sufinanciranja potrebnih za realizaciju projektai apliciranje na Strukturne fondove EU. Time se namjerava doći do prihvatljivih projekata visokog stupnja spremnosti koji  će biti usmjeravani na daljnje mogućnosti institucionalne i financijske podrške ka dovršetku pripreme za apliciranje na Strukturne fondove EU.

Više o pozivu na stranicama Ministarstva turizma