Općina Ervenik poziva sve zainteresirane na JAVNU RASPRAVU o Studiji  utjecaja na okoliš “Vjetroelektrane Oton”. Javna rasprava trajat će 30 dana počevši od 20. prosinca 2012. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti u prostorijama Općine Ervenik, Butiga 24, Ervenik i Grada Knina, dr. Franje Tuđmana 2, Knin svakog radnog dana u uredovnom vremenu. Javno izlaganje održati će se 9. sijećnja 2013. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Grada Knina.

Više o Javnoj raspravi možete saznati na stranicama Šibensko-kninske županije.
Sažetak Studije utjecaja na okoliš možete pogledati ovdje: Sažetak za javni uvid

oglas