Općina Ervenik usvojila je izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna općine Ervenik za 2012. godinu kao i:
– Izmjene i dopune Programa održavanja objekata kom. infrastrukture
– Izmjene i dopune Programa gradnje
– Izmjene i dopune javnih potreba u vatrogastvu
– Izmjene i dopune Programa jv. potreba u kulturi i
– Izmjene i dopune Plana nabave.
objavljene su u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije (2/2013) i možete ih pogledati klikom na poveznicu: