Obavještavamo Vas da će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Republike Austrije 14, Zagreb, dvorana 32) održati 3. sjednica Povjerenstva u postupku procjene utjecaja vjetroelektrane Oton – Debelo brdo na okoliš, prema sljedećem dnevnom redu:

1.         izvještaj s javne rasprave – izrađivač studije i nositelj zahvata
2.         prijedlog Mišljenja Povjerenstva – rasprava
3.         donošenje Mišljenja Povjerenstva