Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 predsjednik Općinskog vijeća Općine Ervenik saziva 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 21. 03. 2013. god. (četvrtak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 sati.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Zapisnika sa 25. sjednice Vijeća – verifikacija
2. Donošenje statutarne odluke o ostvarivanju prava nacionalnih manjina
3. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
4. Donošenje odluke o učlanjenju u LAG  (Lokalna akcijska grupa)
5. Razno

Prilog:

Statutarna odluka o pravima nacionalnih manjina – izmjene 2013.

Odluka o izmjenama i dopunama komunalnog doprinosa za Općinu Ervenik

Odluka o učlanjenju u LAG (Lokalna akcijska grupa)