Šibensko kninska županija objavila je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2013.godinu

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj za slijedeće namjene:

– sufinanciranje izrade projekata koji se kandidiraju za poticajna sredstva iz raznih fondova EU i ministarstava;
– sufinanciranje održavanja sajmova prezentacija i izložbi poljoprivrednih proizvoda te potpora izlagačima za sudjelovanje na stručnim predavanjima, tečajevima i seminarima;
– poticanje rada zadruga i udruga;
– sufinanciranje troškova pokretanja ekološke proizvodnje, stručnog nadzora ekološke proizvodnje i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji;
– sufinanciranje troškova u integriranoj proizvodnji; sufinanciranje uređenja poljskih putova;
– sufinanciranje troškova provođenja postupka očuvanja i zaštite hrvatskih izvornih
poljoprivrednih proizvoda;
– sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenika;
– sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja;
– sufinanciranje nabave sadnica vinove loze, maslina, voćaka, aromatičnog i ljekovitog bilja;
– sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi; sufinanciranje stočarske proizvodnje.

Zahtjevi za isplatu subvencije podnose se na propisanom obrascu najkasnije do 01. svibnja 2013. godine, odnosno do utroška sredstava na adresu:
Šibensko kninska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo
22001 Šibenik,
Trg Pavla Šubića I br.2,
s naznakom “Zahtjev za subvenciju (navesti vrstu subvencije)“

Zahtjevi se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili se predaju direktno na protokol Županije.
Obrasci zahtjeva za subvencije dostupni su u Šibensko-kninskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo ili na www.skz.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili na broj telefona 022/460-737; 022/460-735