Program javnih radova je mjera zapošljavanja kojoj su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i institucije u njihovu vlasništvu, nevladine udruge i druge institucije. Temelji se na društveno korisnom radu i mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu na tom području.

Sredstva za plaće i troškove prijevoza, te liječnički pregled (ukoliko je potreban) osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i izvođač programa.

Za radnike koji će obavljati poslove na području Općine Ervenik ne zahtijeva se posebno znanje i stručna osposobljenost.

Program Javnih radova 2013.-Javnim radom do ljepšeg okoliša