Za korisnike u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ervenik utvrđen je minimalni komunalni doprinos od 1 kune.

Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 5/13.