Dana 19.06. 2013. godine  održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik koju je po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske sazvala predstojnice Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji gđa. Edita Grubišić, dipl. iur.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je prof. Mirko Vujanić iz Ervenika, a za zamjenika gđa. Biljana Rašetić iz Mokrog Polja.

Općinu Ervenik će u slijedećem četverogodišnjem mandatu predstavljati vijećnici:

 1. BILJANA RAŠETIĆ
 2. NIKOLA VUJNOVIĆ
 3. ČEDOMIR ILIĆ
 4. ANJA RAŠKOVIĆ
 5. DRAGOMIR KANAZIR
 6. MIRKO BABIĆ
 7. MIRKO VUJANIĆ
 8. LAZAR KARNA
 9. LJUBOMIR SUBOTIĆ
 10. MILORAD ILIĆ
 11. PETAR ŠIMPRAGA