Dana 28.05.2013. godine Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ervenik objavilo je konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća i načelnika Općine Ervenik.

 

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA