Sukladno mjerama aktivne politike zapošljavnja u sklopu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvtaskoj za razdoblje 2011.- 2013. godina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina Ervenik je raspisala oglase o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme za 20 radnih mjesta radi provedbe javnih radova koji obuhvaćaju poslove održavanja i uređenja javnih površina te poslove  pružanje usluge pomoći u kući starijim osobama u obavljanju njihovih svakodnevnih životnih aktivnosti.

Oglasi su objavljeni preko Hrvatskog zavoda za zapošljavnje i na službenim mrežnim stranicama Općine Ervenik pod Natječaji

Prijave se podnose do 09.10.2013. godine na adresu:

Općina Ervenik

Jedinstveni upravni odjel

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Butiga 24

22306 Ervenik

sa naznakom „za oglas-ne otvaraj”

U postupku odabira kandidata koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa izvršiti će se  razgovor u terminu koji će biti objavljen na internet adresi Općine Ervenik www.ervenik.hr