Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 27. studeni 2013. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 sati.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći:

Dnevni red

  1. Zapisnik sa 2. redovne i vanredne sjednice Općinskog vijeća, verifikacija
  2. Izvještaj  Načelnika Općine Ervenik o dosadašnjem radu
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 1-6/2013.
  4. Izmjene i dopune (I) Proračuna Općine Ervenik za 2013. godinu
  5. Prijedlog Proračuna Općine Ervenik za 2014. godinu s projekcijma za 2015.-2016. god.
  6. Razno

 

Predsjednik
Mirko Vujanić, prof.