Svim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti sretan i blagoslovljen Božić.

„Mir Božji, Hristos se rodi“!

Načelnik
Predrag Burza

——————————————————

Свиm сугрaђaниma прaвoслaвнe вjeрoиспoвиjeсtи срetaн и блaгoслoвљeн Бoжић.

„Mир Бoжjи, Хрисtoс сe рoди“!

Нaчeлниk
Прeдрaг Бурзa

bozic-slava-isus-hrist-