Općina Ervenik objavila je JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik.
Predmet natječaja je održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Ervenik 2014.-2017. – na temelju ugovora o povjeravanju poslova a Ugovor će biti sklopljen do 31.12.2017.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti na:

https://arhiva.ervenik.hr/natjecaji/