Popis korisnika sponzorstva i donacija i pregled financijskih sredstava za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Ervenik od 01.01.- 31.12.2013. god.

tablica-donacije