Na dijelu područja Općine Ervenik, mjesto Radučić, koji se nalazi unutar granica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ sanirat će se cesta od zaseoka Radići Donji do zaseoka Bjelobrci u ukupnoj dužini od 890 metara.

 

Ovaj projekat od zajedničkog interesa rezultat je dobre suradnje između predstavnika Javne ustanove “Nacionalni park Krka“ i Općine Ervenik i naročito važna za loklano stanovništvo koje dio svojih životnih potreba zadovoljava na tom dijelu zaštićenog prostora.

brina_odmlina_04033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više na stranici Nacionalnog parka Krka