BIRAČKO MJESTO 1 ERVENIK: ARAMBAŠIĆI, BALIĆI, BUTIGA, ERVENIK, KOČEVIĆ, KONČAREVIĆI, KOVAČEVIĆI, KOVAČEVIĆI KOD MLINA, MRDALJI, OBRUČ, PESLAČI, ROMANIĆI, ROMIĆI, SUBOTIĆI, TONKOVAC, TRAVICE 1, TRAVICE 2, VUČKOVIĆI, VUJANIĆI 1, VUJANIĆI 2, ŽEŽELJI 
BIRAČKO MJESTO 2 MOKRO POLJE: BABIĆI, BABIĆI-IKANOVIĆI, BABIĆI-SAVANOVIĆI, BATASI, BJEDOVI, BJEDOVI-RAJNOVIĆI, JAPUNDŽIĆI, KANAZIRI, KANAZIRI-VRŠAK, KLJUJIĆI, KOSTIĆI, MOKRO POLJE, MOKRO POLJE-CENTAR, MUŽDALI, OPČIĆI, POPOVIĆI, PREVJES, PRKOS, RAŠETIĆI, SEINOVAC, TIRVIĆI-PANIĆI, TRIVIĆI, TRIVIĆI-LUŽANIĆI, TRIVIĆI-SAVIĆI, VAGIĆI, VEJINOVIĆI, VUKMIRICE 
BIRAČKO MJESTO 3 RADUČIĆ: BJELOBRCI, BOROVIĆI, BULOVANI, BURZE, BURZE UZ PRUGU, DONJI RADIĆI, GORNJI RADIĆI, JAKUZOVIĆI, KUTLAČE, LJEVAJE, MIRIĆI, MODRINIĆI, OMČIKUSI, PUAČE, RADUČIĆ, RADUČIĆ CENTAR, ŠIMPRAGE, VUKMIRICE-SOKARIĆI 
BIRAČKO MJESTO 4 PAĐENE: DONJE SAMARDŽIJE, DRAGOJLE, GORNJE SAMARDŽIJE, GOVORUŠE, ILIĆI, ILIĆI-LAZDEKIĆI, MARKOŠI, PAĐENE, RADANI, SMUĐE, ŠEGANI, ŠOLAJE, ŠUPELJACI 
BIRAČKO MJESTO 5 OTON: OTON, OTON-BENDER, OTON-BRDO, PAŠIĆI

Rješenje1Rješenje2