Projekt sanacije i modernizacije nerazvrstane ceste između zaseoka Radići Donji – Bjelobrci u završnoj je fazi.

Prema informaciji od predstavnika izvođača radova „Ceste Šibenik“ d.o.o. ova do jučer slabo prohodana cesta već danas 6.5.2014. god. postaće moderna i suvremena prometnica koja se gotovo cijelom svojom dionicom kao poveznica ovog dijela Općine i „Nacionalnog parka Krka“ proteže zaštićenim krajolikom.

Ovaj značajan događaj zabilježili smo fotosnimkama.

20140506_093141

 

20140506_093328 20140506_093132 20140506_092717 20140506_085127 20140506_085530 20140506_090816 20140506_090822 20140506_084947 20140506_084542