Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 13. 06. 2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice Mjesnog odbora u Mokrom Polju, Mokro Polje – centar s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Vijeća
  2. Godišnji obračun proračuna za 2013. godinu s osvrtom na izvršenje Proračuna za 1-3/2014. godinu
  3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. god. sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
  4. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okliša
  5. Plan zaštite i spašavanja
  6. Plan gospodarenja otpadom
  7. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama
  8. Prijedlog naziva ulice u Mokrom Polju, Popovići – Kupinjevac u naziv Kupinjevac
  9. Stavljanje van snage Odluke o održavanju izbora za članove mj. odbora na dan 25.5.2014.
  10. Razno

Materijale za sjednicu vijeće možete preuzeti klikom ovdje.

 

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.