U okviru Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2014. godinu na području Općine Ervenik uz pomoć resornog Ministarstva, djelatnici poduzeća „Ceste Šibenik“ d.o.o. uspješno su završili radove na modernizaciji dionice puta cca 1,65 km u Erveniku, uža lokacija zaseoci: Kovačevići – Končarevići.

Netom asfaltirana prometnica velik je doprinos ukupnom razvoju Općine Ervenik, napose prometne infrastrukture, te u ovom dijelu Ervenika, do jučer komunikacijski izoliranog, uz prelijepi krajolik kanjona rijeke Zrmanje omogućila kontinuitet života na ovom prostoru uz napomenu da je izgradnjom ove prometnice zbog nedostatka sredstava realiziran samo dio Godišnjeg Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2014. god., a da preostali planirani neizvršeni poslovi ostaju za obavezu za naredno razdoblje.

Obilaskom terena ovaj značajan događaj smo zabilježili foto-snimcima.

image-1410948639948-V[1] image-1410948652431-V[1] image-1410948670867-V[1] image-1410948777990-V[1] image-1410948805167-V[1] image-1410948485065-V[1] image-1410948619151-V