Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 27. 11. 2014. god. (srijeda) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 10.00 h.

 

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

 

Dnevni red

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Vijeća
 2. Prijedlog Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica
 3. Prijedlog sanacije i modernizacije nerazvrstanih cesta, dionice: Mokro Polje, Opačići i Pađene, Dragojle
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna (I) Proračuna Općine Ervenik za 2014. godinu s pripadajućim programima:
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalnme infrastrukture
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne pomoći
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu
 • Izmjene i dopune razvojnih programa
 1. Prijedlog odluke o pravu na naknadu za mentorstvo
 2. Prijedlog popune radnog mjesta na poslovima društvenih djelatnosti i socijalne skrbi
 3. Razno

 

PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.


Materijali za sjednicu: VIII. sjednica