Uređenjem i modernizacijom dionica nerazvrstanih cesta u Mokrom Polju i Pađenima u zaseocima Opačići i Dragojle Općina Ervenik završava sa realizacijom Programa održavanja cestovne komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Ukupna dužina moderniziranih dionica nerazvrstanih cesta u ova dva zaseoka iznosi 815 metara.

U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 85% ukupnih troškova izvedenih radova.

Dionica u zaseoku Dragojle, Pađene
Dionica u zaseoku Opačići, Mokro Polje
Dionica u zaseoku Opačići_Mokro Polje