Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan _17. 02. 2015. god. (utorak) koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

 

  1. Verifikacija zapisnika za 9. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o granicama naselja mjesta Obruč
  3. Prijedlog Odluke o nominiranju projekata po programu regionalnog održivog razvoja MRR i EU za 2015. g.
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaćama načelnika i zamjenika načelnika Općine
  5. Pomoć građanima u slučaju velike materijalne štete
  6. Komunalno vozilo
  7. Razno

 PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.