Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (N. N. br : 90/11,83/13,143/13 i  13/14), i objavljujemo Plan nabave za 2015. godinu

 

Plan nabave za 2015. godinu