Na osnovi članka 23.stavak 2.Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) u svezi članka 6.Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br.3/2015) i članka 33.stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65.Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 33/01.,10/02.,155/02.,45/03.,43/04.,40/05.-pročišćeni tekst 109/07. i 24/11.)

Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE ERVENIK sastavilo je i objavljuje

 

IZBORNU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ERVENIKU
ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA ERVENIK

DOKUMENT