Sukladno uputi Državnog Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u svezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u nedjelju dana 31.svibnja 2015. potrebno je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ervenik objaviti obavijest o dežurstvima OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ERVENIK koje se nalazi u zgradi Prekršajnog suda u Kninu, Dr.F.Tuđmana 6. soba 17. koja će se organizirati: u subotu dana 09.svibnja 2015. od 09,00­13,00 sati i u nedjelju dana
10.svibnja 2015. od 09,00 do 13,00 sati i u ponedjeljak dana 11.svibnja 2015. od 09,00 do 20,00 sati i u utorak dana 12.svibnja 2015. od 09,00 do 24,00 sata.