Općinsko vijeća Općine Ervenik je na sjednici od 27. 11.2014. godine donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Ervenik koja je objavljena u „Službenom vjesniku“ Šibensko-kninske županije broj 3/2015.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, a posljednji redovni izbori održani su 18. 12. 2010. godine.

Odredbom članka 2. Odluke određeno je da izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeća Općine Ervenik odlukom kojom utvrđuje vrijeme održavanja izbora. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta i birači koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za prvovaljanost liste dužni su prikupiti najmanje 25 potpisa.

Člankom 62. Statuta propisan je broj članova vijeća mjesnih odbora.

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora (PDF)