Pozivaju se svi građani s prebivalištem na području Općine Ervenik koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socjalnu skrb i koji imaju pravo na naknadu troškova za ogrijev da podnesu zahtjev za naknadu na adresu:

 

OPĆINA ERVENIK
22 306 ERVENIK, BUTIGA 24

 

Rok za predaju dokumentacije je 30.11. 2015. godine

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb Knin o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.
  2. 2. Preslika zadnje poštanske isplatnice Centra za socijalnu skrb Knin o isplaćenoj zajamčenoj minimalnoj naknadi (ili izvornik na uvid), ili potvrda Centra za socijalnu skrb
    3. Preslika broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa ili štedne knjižice (obvezan IBAN).
    4. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Izjava_korisnika
Zahtjev

 

Dokumentacija se može preuzeti na adresi: Općina Ervenik, Butiga 24 ili na internet stranici Općine Ervenik www.ervenik.hr).