Američka Ambasada objavila Natječaj za izgradnju vodovoda u Općini Ervenik s rokom podnošenja ponuda do 22.01.2016. god.