Općinsko vijeće općine Ervenik na svojoj 14. redovnoj sjednici održane dana 15. prosinca 2015. godine donijelo je Proračun Općine Ervenik za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu u visini od 4.133.000,00 kuna uravnoteženih prihoda i rashoda.

„Iako je Proračun Općine Ervenik za 2016. godinu relativno skroman očekujemo da će 2016.godina za Općinu Ervenik biti naročito razvojna, kad se uzme u obzir izvanproračunska ulaganja u izgradnju objekata komunalne infrastrukture kao što je izgradnja lokalne vodovodne mreže financirana sredstvima strane donacije (USA), izgradnja jednog od najvećih, ako ne i najvećeg vjetroparka u Republici Hrvatskoj „Krš Pađene“ čija izgradnja je započeta u 2015.godine, planirana modernizacija lokalnih prometnica, te već nabavljena komunalna oprema za odvojeno sakupljanje otpada kao bitan doprinos učinkovitijem gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša“. Naglasio je načelnik Općine Predrag Burza.