Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ervenik održane 15.12.2015. god. Općinski načelnik gos. Predrag Burza u svom godišnjem izvješću napravio je kratku rekapitulaciju ulaganja u izgradnju, održavanje i opremanje objekata komunalne infrastrukture, izvanproračunskim ulaganjima i izgradnju velikih energetskih projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, te razvojne planove u narednom razdoblju.

izvjesce2015

CESTOVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (SANACIJA I MODERNIZACIJA LOKALNIH CESTA)

– dionica ceste: Radići (Jukuzovići) – Burze (Bilušića buk), 2.200,00 m, izvor sufinanciranja NP „Krka“,
– Dionica ceste: Šimprage-Modrinići-Ikanovići (Babići)- LC„Rudarica“, 5.100,00 m,izvor sufinanciranja MRRi FEU
– Dionica ceste: Ervenik centar – prema Žegaru, 400,00 m, izvor financiranja ŽUC Šibenik
– Dionica ceste: Ervenik – Žegar, 2.200,00 m, izvor sufinanciranja, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje


KOMUNALNA OPREMA

– 71 komada spremnika (kontejnera) za odvojeno i mješovito prikuplajnje otpada, izvor sufinaciranja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ZAŠTITA OKOLIŠA I SOCIJALNA UKLJUČENOST

– modelom „javnog rada“ za razdoblje 6 mjeseci zaposleno 26 radnika na održavanju javno zelenih površina (15) na cijelom području Općine, te pružana pomoć starijim i nemoćnim (11) kroz socijalnu uključenost nezaposlenog radno sposobnog stanovništva

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, KAPITALNI OBJEKTI

  • 2015. godina obilježena je početkom radova na izgradnji Vjetroparaka VE „Krš Pađene kapacitet 100 MW
  • izdata lokacijska dozvola za Vjetropark VE Oton 26 megavata, u postupku je izdavanje građevinske dozvole


IZGRADNJA LOKALNE VODOVODNE MREŽE

Intezivna međunarodna suradnja Općine Ervenik rezultirala je donacijom U.S.A ambasade u izgradnju lokalne vodovodne mreže za 92 priključaka. Završne pripreme za implementaciju donacije dogovorene su na zajedničkom sastanku između predstavnika Općine Ervenik, U.S.A. Ambasade i potencijalnih izvođača radova održan dana 16.12.2015. god.

Rok za podnošenje ponuda na Natječaj je 22.01.2016. god. (vidi: www.ervenik.hr, „natječaji“)