U postupku izrade Strateškog razvojnog programa kojim će se utvrditi razvojni ciljevi prema društveno – gospodarskom razvoju Općine Ervenik, a u svezi provedbe mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020,  pozivaju se svi predstavnici gospodarskog i društvenog sektora da aktivno sudjeluju podnošem projektnih ideja i prijedloga projekata.

 

Obrasci:

OBRAZAC_za_prijavu projekta / projektnih_ideja
PRIJEDLOG PROJEKTNE IDEJE

Popunjeni obrasci se dostavljaju na adresu:

Općina Ervenik
Butiga 24
22 306 Ervenik

ili na mail: opcina.ervenik@gmail.com

Rok za podnošenje:  do 15. 06. 2016. godine