Donosimo konačne rezultate lokalnih izbora za načelnika i članove vijeća Općine Ervenik

vjece konacno nacelnik konacno