Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ervenik za 2016. godinu (Izvješće). Tekst Izvješća prilaže se uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO za 2016. (1)

Obrazac_za_izvjesce_PGO za 2016