U prilogu dostavljamo Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ervenik

Izvješće o JR PPUO Ervenik-II_srpanj_2017.