REPUBLIKA HRVATSKA

 

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _06. 09. 2017. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za razdoblje 1-6/2017. godine
  4. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostrornog plana uređenja Općine Ervenik
  5. Prijedlog Rješenja o izboru članova Odbora za statut, poslovnik i propise
  6. Izvještaj o protupožarnim aktivnostima i podizanju stupnja pripravnosti u sustavu civilne zaštite
  7. Razno

PREDSJEDNIK
Mirko Kovačević, prof.