Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan, 23.12. 2017. god. (subota)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u MO Radučić u Radučiću s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
  3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ervenik za 2017. godinu _rebalans
  4. Prijedlog Proračuna Općine Ervenik za 2018. godinu s projekcijama i programskim aktivnostima
  5. Razno

PREDSJEDNIK
Mirko Kovačević, prof.