U prilogu dostavljamo Obavijest o trajanju javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države s prilozima.

Javni uvid traje od 12.11 – 26.11.2018. godine.

Obavijest o javnom uvidu Programa raspolaganja polj. zem. u vlasništvu države

PRIJEDLOG PROGRAMA – tekst

Ervenik_Donji_poljoprivrdeno – velika-Model

Ervenik_Gornji_poljoprivreda -velika-Model

Mokro_Polje_poljoprivreda – velika-Model

 

Padane_poljoprivreda -velika-Model

Radučić_poljoprivreda – velika-Model