Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _03.05. 2019. god. (petak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Vijeća
  3. Stavljanje van snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Ervenik
  4. Izvršenje Proračuna Općine Ervenik za 2018. god., godišnji obračun Proračuna
  5. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ervenik za 2019. Godinu
  6. Prijedlog Odluke o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
  7. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.