Sukladno članku 78. stavku 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19) objavljujemo Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ervenik.

 

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ERVENIK