Skladno članku 77. stavku 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19) objavljujemo  Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ervenik.

 

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ervenik