Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _13.09. 2019. god. (petak)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku, Butiga 24 s početkom rada u 10.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

Dnevni red

  1. Evidencija odaziva vijećnika i utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Vijeća
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna  –  rebalansa Proračuna za 2019. godinu
  4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ervenik 1-6/2019
  5. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.