PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za poticaj u poljoprivredi nositeljima OPG-ea sa područja Općine Ervenik.

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovoj poticajnoj mjeri su Obiteljska Poljoprivredna Gospodarstva koja su upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri Ministarstvu poljoprivrede, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Ervenik, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Ervenik.

NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

Poticanje poljoprivrednika OPG-a kroz:

– poticanje proizvodnje/uzgoja autohtonih pasmina i sorti

– poticanje vinogradarstva i vinarstva

– poticanje maslinarstva,

– poticanje nabave sadnog materijala

– poticanje proizvodnje ljekovitog bilja

– poticanje certificiranja proizvoda i procesa,

– poticaj za sudjelovanje na Sajmovima

– poticanje povrtlarstva i voćarstva

– poticanje pčelarstva,

– poticanje nabave ekološkog gnojiva i zaštitnih sredstava

– poticanje ribarstva

– poticanje navodnjavanja.

– poticaj za pružanje usluga turističke djelatnosti smještaja na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sa otvaranjem kušaonica koje bi nudile proizvode iz vlastitog uzgoja.

Visina sredstava planirana za ovu poticajnu mjeru u 2019. godini iznosi 50.000,00 kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 5.000,00 kn po korisniku.

DOKUMENTCIJA:

Javni poziv
ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE