Sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  Republike Hrvatske u 2019. godini na području mjesta Oton u Općini Ervenik sanirana je i modernizirana do nedavno slabo prohodna i za održavanje zahtjevna dionice ceste Čupkovića most – Kobilice od velike važnosti za lokalno stanovništvo i Općinu Ervenik.