Objave : ožujak 2020

110 of 11 items

VAŽNO! Izdavanje propusnica poljoprivrednicima

by Jedinstveni upravni odjel

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, […]

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

by Jedinstveni upravni odjel

Mole se građani  da zbog preopterećenosti broja 112 u hitnim slučajevima nazovu slijedeće telefonske brojeve: – 194 hitna medicinska pomoć – 193 vatrogasci – 192 policija  – 113 informacije o korona virusu 

ODLUKA o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i drugih davanja gospodarskim subjektima na području Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 95. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18)  i članka 49. Statuta Općine Ervenik „Službeni vjesnik“ […]

Odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava Civilne zaštite „Narodne novine“ i članka 49. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/01,4/06,10/09,12/15 i 02/16), općinski načelnik donosi O D L […]

VAŽNA OBAVIJEST

by Jedinstveni upravni odjel

Poštovani sugrađani U svrhu sprovođenja preventivnih mjera spriječavanja širenja epidemije koronavirusa općinska uprava Općine Ervenik rad sa strankama će obavljati prvenstveno putem telefona i elektroničke pošte. Sve informacije i novosti vezane za zaštitu od koronavirusa mogu se pronaći na linku: https://civilna-zastita.gov.hr/ Zahvaljujemo na razumijevanju. Vaš načelnik Predrag Burza   tel. 022/642 360 mail: opcina.ervenik@gmail.com

16. Sjednica Općinskog vijeća

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan _18. 03. 2020. god. (srijeda)  koja će se održati u prostorijama vijećnice u Erveniku s početkom rada u 11.00 h.   Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći Dnevni red Evidencija […]

Edukacija za specijalistu izrade slastica alternativne kuhinje

by Jedinstveni upravni odjel

Vaše obrazovanje je vaša karta za tržište rada! Osigurajte svoje mjesto na tržištu rada inovativnim programima  financiranima sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Vaše obrazovanje ovog puta je besplatno. U nastavku provjerite da li ispunjavate uvjete za besplatnu edukaciju. OPIS: Steknite znanje o osnovama nutricionizma, zdrave prehrane, alternativnim načinima prehrane, alternativnim namirnicama za pripremu […]

Skip to content